Gombrowicz i Buenos Aires

Gombrowicz i Buenos Aires. Historia pewnego przekladu (La straduzione);
trad. di Krzysztof Zaboklicki, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 2006, pp. 240.